U DA 1

Every night I see your face
(U da one for me)
Your love is something I can't replace
(U da one for me)
I think about you all da time
U da one, U da one for me
U da one for me

Oo, oo, oo, oo
U da one for me
Oo, oo, oo, oo
U da one for me
Oo, oo, oo, oo
U da one, U da one for me
U da one for me

Everybody knows...
U da brightest shell on da beach
(U da one for me)
U so beautiful and so unique
(U da one for me)
I think about you all da time
U da one, U da one for me
U da one for me

Oo, oo, oo, oo
U da one for me
Oo, oo, oo, oo
U da one for me
Oo, oo, oo, oo
U da one, U da one for me
U da one for me

Every nite I see your face
(U da one for me)
Your love is something I can't replace
(U da one for me)
I think about you all da time
U da one, U da one for me
U da one for me

Oo, oo, oo, oo
U da one for me
Oo, oo, oo, oo
U da one for me
Oo, oo, oo, oo
U da one, U da one for me
U da one for me